• 0212 344 03 40

    info@metroportfoy.com.tr

STRATEJİLERİMİZ

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?

Karşılaştırma ölçütü, finansal varlıkların getirilerinin, müşterinin öncelikleri ve kısıtlamalarına uygun bir şekilde ve müşteri portföyünün getiri performansının ölçüldüğü karşılaştırma kriteridir.

Müşterinin yatırım önceliklerine uygun olarak tasarlanan karşılaştırma ölçütü aynı zamanda müşterinin risk profilini de belirler.

  • Risk tercihi ve karşılaştırma ölçütünün belirlenmesi
  • Yatırımcı ile beraber karar verilen stratejiler dahilinde portföy yönetiminin yapılması
  • Portföy performansının değerlendirilmesi ve gerekirse yatırım stratejisinde düzeltmeler yapılması
  • Bilgiyi doğru yorumlama
  • Doğru zamanlama
  • Hızlı karar alma süreci